خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی گوشه های ملک رابرداشت می کند و مختصات یو تی ام ملک را بدست می آورد و سپس نقشه یو تی ام ملک را تهیه …

توضیحات بیشتر »