خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی توسط یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. این نقشه با این هدف تهیه می گردد که بتوان حدود اربعه ملک را بر روی زمین تثبیت و دیوارکشی کرد و همچنین با استفاده از این مدرک می توان سند تک …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوار کشی

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوار کشی

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوار کشی ملک هایی که فاقد دیوار کشی می باشند و حدود مرزهای آنها مشخص نمی باشد،انجام میشود در واقع برای تعیین موقعیت حدود املاکی که مساحت بزرگی دارند باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک برای مالک مشخص نمی باشد و چون در اسناد قدیمی محل وموقعیت دقیق ملک مشخص نمی باشد پس در نتیجه برای این کار مالک باید به کار شناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »