خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی به منظور معلوم شدن حدود ثبتی ملک به منظور جانمایی روی زمین انجام میشود تا مشخص شود پلاک ثبتی به کدام قسمت از زمین تعلق دارد. این عملیات حتما باید توسط کارشناسان خبره و با تجربه انجام شود. این عملیات …

توضیحات بیشتر »

هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی

هزینه جانمایی پلاک ثبتی که عملیاتی برای تعیین آدرس و مشخص کردن حد و مرز دقیق ملک می باشد انجام می شود و هزینه این کار باید طبق تعرفه تعیین شود بنابراین برای جانمایی پلاک ثبتی به یک متخصص مراجعه کنید تا این کار به درستی و با دقت و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک برای مالک مشخص نمی باشد و چون در اسناد قدیمی محل وموقعیت دقیق ملک مشخص نمی باشد پس در نتیجه برای این کار مالک باید به کار شناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »