خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور بر آورد ابعاد و مساحت دقیق اراضی انجام می شود . این نقشه به منظور فراهم شدن یک مدرک برای اداره ثبت برای اخذ سند تک برگ و یا به منظور ارائه به مراجع قضایی برای …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای مشاعی در تهران برای تعیین موقعیت دقیق قطعه مشاعی و قطعه مادر تهیه میشود و با توجه به افزایش قیمت و بزرگ بودن زمین هابیشتر املاک مشاعی می باشند و در این صورت ممکن است مالکین املاک مشاعی دچار مشکلات و اختلافاتی شوند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی برای تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق املاک تجمیعی تهیه می شود.نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه میشود زیرا این افراد هم تخصص و هم تجربه لازم برای انجام این کار را دارند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران از طرف اداره ثبت از مالکینی که تقاضای اخذ این سند را دارند در خواست می شود و برای تهیه نقشه یو تی ام بایستی به فرد متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد تا این نقشه …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای اخذ سند تک برگی برای زمین تجمیعی لازم و ضروری است. در واقع برای اخذ سند تک برگ یا صدور جواز ساخت مالک باید نقشه یو تی ام از ملک تجمیعی را تهیه کند و به ترتیب به اداره ثبت …

توضیحات بیشتر »