خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین زراعی توسط کارشناس رسمی دادگستری به منظور بر آورد ابعاد و مساحت دقیق اراضی انجام می شود . این نقشه به منظور فراهم شدن یک مدرک برای اداره ثبت برای اخذ سند تک برگ و یا به منظور ارائه به مراجع قضایی برای …

توضیحات بیشتر »