خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در استان تهران به این دلیل می باشد که اراضی ملی از اراضی کشاورزی تشخیص داده شود و برای افرادی که ملک آن ها به عنوان اراضی ملی شناخته شده است وتوسط دولت تصاحب شده است و این افراد می خواهند ملک …

توضیحات بیشتر »