خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک انجام می شود که ملک در حدود خود پیاده سازی گردد و حدود اضافی بر ملک رها سازی شود و سپس می توان با نقشه تهیه شده برای ملک سند تک برگ اخذ کرد در این صورت در واقع وضع موجود …

توضیحات بیشتر »