خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان

تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا

تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا

تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا و فرمت استاندارد باید تهیه گردد تا مورد پذیرش ارگان ها قرار بگیرد. نقشه یو تی ام با دو روش کلی تهیه می گردد تا با دقت بالا این نقشه به دست بیاید یکی از ای روش ها استفاده از جی پی …

توضیحات بیشتر »

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که قسمتی از ملک اضافه باشد یعنی مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت برای اینکه مساحت و موقعیت دقیق ملک مشخص شود باید نقشه یو تی ام از …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک انجام می شود که ملک در حدود خود پیاده سازی گردد و حدود اضافی بر ملک رها سازی شود و سپس می توان با نقشه تهیه شده برای ملک سند تک برگ اخذ کرد در این صورت در واقع وضع موجود …

توضیحات بیشتر »

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود زیرا وی در اینکار تخصص دارد و اینکار را با دقت بالا انجام می دهد در نتیجه اراضی تقسیم خواهند شد و تفکیک و افراز اعمالی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد در آپارتمان انجام می شود.پس از پایان ساخت و ساز ساختمان برای اینکه برای هر واحد به طور جداگانه سند تک برگ اخذ شود باید نقشه یو تی ام از ساختمان تهیه …

توضیحات بیشتر »