خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک

بایگانی برچسب: تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک در تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت انجام میشود و نقشه یو تی ام به عنوان یک مدرک برای اخذ سندتک برگ از اداره ی ثبت می باشد،به این صورت که اگر مالک بخواهد …

توضیحات بیشتر »