خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه کادر

بایگانی برچسب: تهیه نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که مالک برای تهیه نقشه یو تی ام کادر جهت رفع ابهام مرزهای ملک خود می تواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا کارشناس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک ممکن است پس از پایان ساخت و ساز دستور آن از طرف اداره ثبت اسناد داده شود زمانی که ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد سندی ملک مغایرت داشته باشند در این صورت می بایست نقشه ای شامل …

توضیحات بیشتر »