خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های پیش تفکیک برای تعیین مساحت واحد های آپارتمانی که نیمه کاره می باشد تهیه می شود. تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری عملیات تفکیک به دو صورت انجام می …

توضیحات بیشتر »