خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

بایگانی برچسب: تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق واحد های آپارتمان نیمه کاره توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در صورتی که سازنده آپارتمان بخواهد تعدادی از واحدها را پیش فروش کند بهتر است خریدار و فروشنده قبل از انجام معامله به کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق دقیق انجام می گیرد. دلیل انجام پیش تفکیک و تهیه نقشه ی پیش تفکیک این است که معامله ای که در حین ساخت انجام میشود با مساحت دقیق انجام گیرد تا معامله اصولی پیش برود که هیچ یک از طرفین معامله …

توضیحات بیشتر »