خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد باید انجام شود تا مورد قبول اداره ثبت برای صدور سند تک برگ قرار بگیرد. زمانی این نقشه مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت و حدود دقیق ملک مشخص نباشد و برای مشخص کردن حدود اربعه ملک می توان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی تشخیص وضعیت همسایگی ملک به منظور تعیین دقیق حدود و مرزهای ملک است و هنگامی که یک مالک با املاک مجاور بر سر مرز به اختلافاتی بخورد مالک به منظور تعیین حدود دقیق ملک و تثبیت آن می تواند اقدام به تهیه نقشه جانمایی پلاک …

توضیحات بیشتر »