خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای اخذ سند تک برگ عرصه به اینصورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با سیستم مختصات UTM برای املاک با آدرس نامعلوم انجام می شود تا در نتیجه با تهیه این نقشه موقعیت و آدرس ثبتی ملک معلوم گردد و در نتیجه بتوان حدود اراضی را دیوار کشی نمود. تهیه این نقشه تنها توسط متخصصین مانند کارشناس رسمی …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت مکانی ملک و یا همان آدرس ملک معلوم نباشد در نتیجه با تهیه این نقشه موقعیت مکانی ملک معلوم میگردد و در نتیجه با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد سند تک …

توضیحات بیشتر »