خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار توسط کارشناس به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک تهیه می شود و با انجام این کار از تجاوز به حریم و حدود ملک جلوگیری می شود در واقع جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق ملک مشخص …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای دادخواست دادگاه به منظور حل اختلافات حدود ملک مورد استفاده قرار میگیرد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و حدود مرزهای ملک تعیین می شود در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت مکانی ملک و یا همان آدرس ملک معلوم نباشد در نتیجه با تهیه این نقشه موقعیت مکانی ملک معلوم میگردد و در نتیجه با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد سند تک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملکی که موقعیت مشخص ندارد، انجام می شود تا در نهایت سند تک برگ برای ملک صادر گردد. تهیه این نقشه باید توسط یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد تا نقشه تهیه شده با مهر و …

توضیحات بیشتر »