خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای صدور سند تک برگ زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت مکانی ملک و یا همان آدرس ملک معلوم نباشد در نتیجه با تهیه این نقشه موقعیت مکانی ملک معلوم میگردد و در نتیجه با ارائه این نقشه به اداره ثبت اسناد سند تک …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملکی که موقعیت مشخص ندارد، انجام می شود تا در نهایت سند تک برگ برای ملک صادر گردد. تهیه این نقشه باید توسط یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد تا نقشه تهیه شده با مهر و …

توضیحات بیشتر »