خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای سند به منظور تعیین موقعیت دقیق ملکی که موقعیت مشخص ندارد، انجام می شود تا در نهایت سند تک برگ برای ملک صادر گردد. تهیه این نقشه باید توسط یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد تا نقشه تهیه شده با مهر و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد

تهیه نقشه جانمایی پلاک ثبتی با فرمت و دقت استاندارد باید انجام شود تا مورد قبول اداره ثبت برای صدور سند تک برگ قرار بگیرد. زمانی این نقشه مورد استفاده قرار می گیرد که موقعیت و حدود دقیق ملک مشخص نباشد و برای مشخص کردن حدود اربعه ملک می توان …

توضیحات بیشتر »