خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام میگیرد زیرا وی در این کار تخصص دارد در واقع در صورتی که تفاوت بین ابعاد و مساحت وضع موجود و سند ملک مشاهده شود بایستی این نقشه تهیه گردد و درنهایت پس …

توضیحات بیشتر »