خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

روش تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران بسیار تخصصی است که از عهده کارشناسان رسمی دادگستری بر می آید و این کارشناس با استفاده تجهیزات دقیق نقشه برداری واحد های آپارتمانی را برداشت خواهد کرد و سپس متراژ و مساحت هر یک آز واحد ها با دقت بالا برآورد میگردد. …

توضیحات بیشتر »

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران

قیمت تهیه نقشه تفکیک آپارتمان در تهران با توجه به عواملی و طبق تعرفه سازمان نقشه برداری و سازمان مدیریت برنامه ریزی تعیین و مشخص می گردد. تفکیک آپارتمان انجام می شود تا تمام قسمت های آپارتمان اندازه گیری شود و مساحت دقیق هر واحد بر آورد گردد و با …

توضیحات بیشتر »