خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای فروش با مساحت دقیق در حد سانتی متر انجام می شود که این روش یکی از راه های مطمئن برای انجام معاملات ملکی است و نقشه حاصل از کار تفکیک آپارتمان در صورت نیاز متقاضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری که نماینده اداره ثبت می باشد و از نظام مهندسی انتخاب شده است تهیه می شود.کارشناسی که برای انجام تفکیک انتخاب می شود مستقیما از نظام مهندسی تعیین و برای بازدید  آپارتمان به ماموریت فرستاده میشود و مالک و یا سازنده هیچگونه …

توضیحات بیشتر »