خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری

بایگانی برچسب: تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای مسکونی به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمان برج های مسکونی تهیه می شود در واقع پس از اتمام ساخت و ساز آپارتمان ها زمانی که برای اخذ سند تک برگ برای تک تک واحد ها اقدام میشود برای این که …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برجهای تجاری با این هدف انجام می شود که مساحت و متراژ دقیق هر یک از قسمت و بخش های آپارتمان برای هر طبقه برداشت و محاسبه گردد سپس نقشه تفکیک آپارتمان ترسیم خواهد شد این نقشه برای هر طبقه به طور مجزا …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی به این دلیل انجام می گیرد تا اطلاعات فنی آپارتمان مانند مساحت هر واحد و ابعاد دقیق هر واحد و هم چنین ابعاد و مساحت قسمت های مشاعی آپارتمان حاصل گردد تا با توجه به آن سند تک برگ برای هر واحد حاصل شود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج های مسکونی

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج مسکونی انجام می شود تا ابعاد و مساحت دقیق هر واحد به دست بیاید که در نهایت در سند ثبت و درج گردد و هم چنین در سیستم اداره ثبت اسناد ذخیره شود و تفکیک آپارتمان توسط متخصص انجام می گیرد زیرا …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری

تهیه نقشه تفکیک آپارتمان برای هر واحد برج تجاری پس از پایان ساخت و ساز برج روال معمول تهیه سند تک برگ برای هر واحد به صورت جداگانه است و با تهیه نقشه تفکیکی متراژ دقیق هر واحد برای درج در سند تک برگ حاصل خواهد شد. تفکیک برج کار …

توضیحات بیشتر »