خانه / بایگانی برچسب: تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی به منظور معلوم شدن حدود ثبتی ملک انجام می شود و سپس با مشخص شدن حدود ثبتی می توان با برداشت مختصات یو تی ام آن را روی زمین تثبیت نمود. تهیه نقشه برای پلاک ثبتی- جانمایی پلاک ثبتی در اسناد قدیمی …

توضیحات بیشتر »