خانه / بایگانی برچسب: تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی

بایگانی برچسب: تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه  به این صورت میباشد که اگر شما با مالک ملک مجاور بر سر حدود ملک اختلاف داشته باشید و حدود مرز هم تثبیت نشده باشد و ملک دارای سند قدیمی باشد و چون در اسناد قدیمی حدود ملک ذکر نمی …

توضیحات بیشتر »