خانه / بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان

انجام کارشناسی معاملات ملکی_تفکیک آپارتمان

ها باشد،مطمئن نمی باشد و باید نقشه پیش تفکیک تهیه شود تا معامله به طور مطمئن انجام شود. انجام کارشناسی معاملات ملکی_تفکیک آپارتمان

انجام کارشناسی معاملات ملکی_تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحدهای آپارتمانی برای پیش فروش باشد، در این صورت مساحت دقیق واحدها مشخص نمی باشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ …

توضیحات بیشتر »

کارشناس ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک و تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک و تفکیک آپارتمان به این صورت می باشد که قبل از معاله واحدهای پیش فروشی،می توانید نقشه پیش تفکیک از آن واحد را تهیه کنید،در اینصورت مساحت آن به طور دقیق مشخص می شود خریدار می تواند باخیال راحت معامله را انجام دهد و در واقع با …

توضیحات بیشتر »

کارشناس ثبت املاک_تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک_تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک_تفکیک آپارتمان زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی قصد خریداری یکی از واحد های آپارتمان را که به صورت پیش فروش می باشد را دارد اما چون مساحت و حدود ملک مشخص نمی باشد در این صورت معامله امن نمی باشد زیرا ممکن است در پایان …

توضیحات بیشتر »

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق واحد

تفکیک آپارتمان پس از ساخت برای تعیین مساحت دقیق واحد انجام می شود و در نتیجه حدود، مساحت آپارتمان با دقت بالا به دست خواهد آمد در واقع تفکیک آپارتمان توسط کار شناس رسمی دادگستری انجام میشود که این کارشناسان دارای تخصص و تجربه در این زمینه هستند و این …

توضیحات بیشتر »