خانه / بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

بایگانی برچسب: تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی

تفکیک آپارتمان برای هر واحد مسکونی به این دلیل انجام می گیرد تا اطلاعات فنی آپارتمان مانند مساحت هر واحد و ابعاد دقیق هر واحد و هم چنین ابعاد و مساحت قسمت های مشاعی آپارتمان حاصل گردد تا با توجه به آن سند تک برگ برای هر واحد حاصل شود …

توضیحات بیشتر »