خانه / بایگانی برچسب: تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

بایگانی برچسب: تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا

تفسیر عکس های هوایی برای وجود یا عدم وجود بنا در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال اگر مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد این ملک باید کاربری مسکونی داشته باشد و در این صورت مالک باید ثابت کند که این ملک …

توضیحات بیشتر »

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای که توسط کارشناس رسمی …

توضیحات بیشتر »