خانه / بایگانی برچسب: تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

بایگانی برچسب: تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار

تعیین مساحت دقیق آپارتمان پس از پایانکار به این دلیل انجام می شود تا این مساحت فراهم شود تا بتوان سند تک برگ برای هر واحد اخذ نمود و آپارتمان از چندین قسمت تشکیل شده است که این قسمتها هم شامل اختصاصی است و هم مشاعات میباشد که در نهایت …

توضیحات بیشتر »