خانه / بایگانی برچسب: تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک

بایگانی برچسب: تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس با این هدف انجام می شود تا گود برداری به صورت اصولی انجام شود. برای اجرای بر و کف لازم است نقشه یو تی ام ارتفاعی برای عرصه ملک تهیه گردد. تهیه این نقشه از عهده فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری …

توضیحات بیشتر »