خانه / بایگانی برچسب: تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

بایگانی برچسب: تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ اسناد تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ اسناد تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ اسناد تک برگی می بایست توسط یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری تهیه شود این نقشه با مهر و امضای کارشناس ارزش و اعتبار کافی پیدا می کند. بنابراین برای تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ لازم است نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک امری ضروری است این نقشه تهیه می گردد تا در نتیجه مختصات یو تی ام گوشه های ملک استخراج گردد در نتیجه میخ کوبی چهار گوشه ملک بر روی زمین انجام می شود و نقشه یو تی ام حتما باید توسط …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک وقتی ضروری می شود که مغایرت بین ابعاد وضع موجود ملک و همچنین ابعاد سندی مشاهده گردد در این صورت نقشه ای تهیه می شود که این مورد بررسی گردد و در صورتی که ابعاد وضع موجود ملک از ابعاد سند …

توضیحات بیشتر »

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط یک متخصص مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری با دقت بالا قابل انجام است و با تهیه نقشه یو تی ام مختصات یو تی ام ملک استخراج می شود و سپس این مختصات یو تی ام بر روی زمین پیاده …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری در تهران به منظور اخذ جواز ساخت و ساز برای ملک می باشد در واقع اگر قرار باشد در ملکی ساخت و سازی انجام شود باید نقشه ای از ملک تهیه شود تا موقعیت دقیق ملک و ابعاد و مساحت ملک مشخص شود و …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت

تهیه نقشه های مصوب برای سازمان ثبت نقشه های با دقت بالا و فرمت استاندارد می باشد و برای اینکه بتوان این نقشه ها را تهیه نمود میبایست به کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی مراجعه کرد. این فرد مهر و امضای معتبری در تمام سازمان …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک تهران با هدف مشخص شدن ابعاد و مساحت دقیق عرصه و یا اعیان ملک انجام می گیرد همچنین با تهیه این نقشه مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک حاصل می شود که در واقع با مشخص شدن مختصات یو تی ام حدود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه

تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه جهت اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و در واقع برای تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام و جهانی می باشد. تهیه نقشه یو تی ام برای اداره ثبت منطقه مالک برای تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه با دقت بالایی تهیه می شود و تهیه نقشه یو تی ام کاربرد های بسیاری دارد و از نقشه های یو تی ام می توان به عنوان مدرک برای ارائه به دادگاه استفاده کرد و همچنین با ارائه این نقشه …

توضیحات بیشتر »