خانه / بایگانی برچسب: تصحیح مساحت سند توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تصحیح مساحت سند توسط کارشناس

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM وضع موجود ملک و سپس تهیه یک نقشه که شامل ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک انجام می گیرد که در نهایت مشخص شود مغایرت بین مساحت ها به چه نحوی است. در واقع در …

توضیحات بیشتر »