خانه / بایگانی برچسب: تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

بایگانی برچسب: تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند به این دلیل انجام می گیرد که طول و عرض و مساحت واقعی و دقیق وضع موجود یا بزرگ تر از ابعاد و مساحت سندی باشد و یا کوچکتر باشد در نتیجه باید توسط متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از تجهیزات …

توضیحات بیشتر »

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با تهیه نقشه UTM وضع موجود ملک و سپس تهیه یک نقشه که شامل ابعاد و مساحت وضع موجود ملک و ابعاد و مساحت سندی ملک انجام می گیرد که در نهایت مشخص شود مغایرت بین مساحت ها به چه نحوی است. در واقع در …

توضیحات بیشتر »