خانه / بایگانی برچسب: تشخیص موات و غیر موات زمین

بایگانی برچسب: تشخیص موات و غیر موات زمین

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی قابل بررسی می باشد و برای انجام تفسیر عکس هوایی در ابتدا عکس هوایی مر بوط به گذشته تهیه میگردد تا در نتیجه بتوان با تفسیر عکس هوایی اطلاعات مورد نیاز را از عکس هوایی استخراج کرد و برای انجام …

توضیحات بیشتر »