خانه / بایگانی برچسب: تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

بایگانی برچسب: تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل

تشخیص سابقه احیا اراضی منابع ملی و تهیه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و اراضی ملی به اراضی گفته میشود که احیا نشده هستند و سابقه کشاورزی ندارند و صاحب اصلی آن ها دولت میباشد و دولت به خاطر افزایش زمین …

توضیحات بیشتر »