خانه / بایگانی برچسب: تثبیت مرز زمین

بایگانی برچسب: تثبیت مرز زمین

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران انجام می شود تا اراضی در حدود دقیق خود قرار بگیرد و دیوارکشی شود و با تثبیت مرز زمین های کشاورزی از آن جایی که حدود اراضی مشخص هستند دیگر مالکین اراضی مجاور قادر نخواهند بود از حدود خود فراتر بروند و …

توضیحات بیشتر »