خانه / بایگانی برچسب: تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام

بایگانی برچسب: تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی بایستی انجام شود. هدف این کار مشخص کرد حد و مرز ملک و سپس موقعیت ملک با مختصات یو تی ام می باشد با تهیه این سند می توان به اداره ثبت اسناد مراجعه …

توضیحات بیشتر »

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور انجام می شو که موقعیت ملک تثبیت شود واین کارزمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مالک از موقعیت دقیق ملک خود بی خبر باشد ومی خواهد موقعیت دقیق ملک خود را پیدا کند،در این صورت …

توضیحات بیشتر »