خانه / بایگانی برچسب: تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس

بایگانی برچسب: تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی بایستی انجام شود. هدف این کار مشخص کرد حد و مرز ملک و سپس موقعیت ملک با مختصات یو تی ام می باشد با تهیه این سند می توان به اداره ثبت اسناد مراجعه …

توضیحات بیشتر »