خانه / بایگانی برچسب: تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک

بایگانی برچسب: تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی_جانمایی ملک به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که برای این کار باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای ملک تهیه شود تابرای ملک سندتک برگ صادر شود. تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک …

توضیحات بیشتر »