خانه / بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس

بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت و متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی ممکن میباشد در واقع پرونده های ثبتی مختلف ملکی وجود دارد که افراد تجربه کافی برای پیگیری آن را ندارند در این مواقع برای بررسی و پیگیری پرونده های …

توضیحات بیشتر »

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص و مورد اطمینان است،ممکن می باشد و پرونده ثبتی ملک ممکن است مربوط به تعویض سند قدیمی به سند تک برگ باشد و یا مربوط به تصحیح سند ملک باشد در این صورت لازم است به منظور پیگیری پرونده …

توضیحات بیشتر »