خانه / بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بایگانی برچسب: بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت و متخصصی همانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و یا امور ثبتی ممکن میباشد در واقع پرونده های ثبتی مختلف ملکی وجود دارد که افراد تجربه کافی برای پیگیری آن را ندارند در این مواقع برای بررسی و پیگیری پرونده های …

توضیحات بیشتر »

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری که فرد متخصص و مورد اطمینان است،ممکن می باشد و پرونده ثبتی ملک ممکن است مربوط به تعویض سند قدیمی به سند تک برگ باشد و یا مربوط به تصحیح سند ملک باشد در این صورت لازم است به منظور پیگیری پرونده …

توضیحات بیشتر »