خانه / بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

بایگانی برچسب: انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد باعث بالا بردن امنیت معامله خواهد شد و اطمینان بین طرفین معامله ایجاد میشود زیرا پس از پیش تفکیک و تهیه نقشه آن مساحت دقیق هر واحد به دست خواهد آمد. پیش تفکیک یک امر کاملا ارادی است که خریدار …

توضیحات بیشتر »