خانه / بایگانی برچسب: انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند

بایگانی برچسب: انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند

نقشه برداری اصلاحی برای تعیین مساحت دقیق عرصه

نقشه برداری اصلاحی برای تعیین مساحت دقیق عرصه

نقشه برداری اصلاحی برای تعیین مساحت دقیق عرصه از عهده فرد متخصص بر می آید به طور کلی ممکن است مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد و مساحت سند ملک اختلاف پیدا کند در این صورت است که می بایست نقشه برداری اصلاحی انجام شود و سند ملک …

توضیحات بیشتر »

انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق

انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق

انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق به این صورت میباشد که گاهی پیش می آید که مساحت مندرج در سند با مساحت واقعی ملک مغایرت دارد و به این معنا که مساحت ملک بزرگ است و مساحت ملک در سند کوچکتر درج شده و یا ملک …

توضیحات بیشتر »