خانه / بایگانی برچسب: انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق

بایگانی برچسب: انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق

انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق

انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق

انجام نقشه برداری اصلاحی برای اخذ سند با مساحت دقیق به این صورت میباشد که گاهی پیش می آید که مساحت مندرج در سند با مساحت واقعی ملک مغایرت دارد و به این معنا که مساحت ملک بزرگ است و مساحت ملک در سند کوچکتر درج شده و یا ملک …

توضیحات بیشتر »