خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین توسط یک فرد کار آزموده و ماهری که به اطلاعات ثبتی دست رسی دارد همانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی قابل انجام می باشد. جانمایی پلاک ثبتی با هدف مشخص کردن حدود ثبتی ملک بر روی زمین و …

توضیحات بیشتر »

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی در انتها و بعد از اتمام عملیات جانمایی پلاک ثبتی با دقت بالایی فراهم می شود. از این گواهی به همراه نقشه یو تی ام به عنوان یک مدرک به مراجع قضایی و اداره ثبت استفاده می …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و در صورتی که موقعیت و حدود مرزهای ملک مشخص نباشد ممکن است املاک مجاور به حدود مرزهای ملک تجاوز کنند و در این صورت مالک برای اینکه به دادگاه ثابت …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای املاکی که موقعیت آن ها نامشخص می باشد و فقط مدارک و سند این املاک موجود می باشد برای تعیین موقعیت اینگونه املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی انجام می شود تا موقعیت دقیق ملک مشاعی و حد و مرز آن روی زمین مشخص شود و سپس می توان با تهیه نقشه یو تی ام از این املاک به اداره ثبت اسناد مراجعه کرد تا علاوه بر ثبت ملک در این اداره …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند

جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس سند زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک از مکان و موقعیت ملک خود بی خبر می باشد و با انجام جانمایی پلاک ثبتی  آدرس و موقعیت دقیق ملک تعیین می شود انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت و حدود و همسایگی ملک روی زمین با دقت بالا مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از پلاک ثبتی ملک میتوان به موقعیت ملک پی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده برای تعیین و مشخص شدن آدرس ملک انجام می گیرد این کار با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در سند انجام می شود که برای انجام این کار باید به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی داشت تا بتوان نقشه ثبتی ملک را …

توضیحات بیشتر »