خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی در انتها و بعد از اتمام عملیات جانمایی پلاک ثبتی با دقت بالایی فراهم می شود. از این گواهی به همراه نقشه یو تی ام به عنوان یک مدرک به مراجع قضایی و اداره ثبت استفاده می …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ از اداره ثبت اسناد، ممکن است لازم شود که این عملیات انجام شود. با انجام این عملیات به طور دقیق حدود ثبتی ملک روی زمین مشخص می شود و در نتیجه امکان برداشت مختصات یو تی ام ممکن میشود این عملیات کاملا …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی - تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور که با استفاده از آن حدود اربعه ملک مشخص می گردد و در نتیجه باعث می شود مشخص گردد که املاک مجاور به حدود ملک تجاوز کرده است و یا ملک به حدود املاک تجاوز کرده است و جانمایی پلاک ثبتی حتما …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک برای املاکی استفاده می شود که مالک آن ،موقعیت دقیق ملک را نمی داند و سند ملک قدیمی میباشد زیرا در اسناد قدیمی موقعیت و آدرس دقیق ملک درج نشده است و به صورت پلاکهای ثبتی میباشد یعنی به ترتیب مراجعه به …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی بسیار مهم می باشد و با انجام جانمایی پلاک ثبتی بسیاری از اختلافاتی که بر سر زمین پیش می آید حل خواهد شد.انجام جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین موقعیت و حدود دقیق ملک انجام می گیرد و در دادگاه به عنوان یک مدرک …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک را مالک می تواند با مراجعه به متخصص اقدام به تهیه نقشه آن کند در واقع اگر مالک از حدود ملک خبر نداشته باشد و فقط یک سند دفترچه ای یا اسناد دیگری برای اثبات مالکیت ملک داشته باشد و بخواهد حدود اربعه …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به این منظور انجام می شود که موقعیت و حدود و همسایگی ملک روی زمین با دقت بالا مشخص شود. جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که با استفاده از پلاک ثبتی ملک میتوان به موقعیت ملک پی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی به منظور تعیین موقعیت اراضی به کار می رود و در نهایت موقعیت دقیق اراضی پیدا و تثبیت می شود. در واقع برای تهیه سند تک برگ برای اراضی کشاورزی بر خلاف اراضی مسکونی که فقط با شبکه های خیابان به راحتی جانمایی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده برای تعیین و مشخص شدن آدرس ملک انجام می گیرد این کار با استفاده از پلاک ثبتی درج شده در سند انجام می شود که برای انجام این کار باید به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی داشت تا بتوان نقشه ثبتی ملک را …

توضیحات بیشتر »