خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران با این هدف انجام می شود که پارکینگ های سالم و مزاحم مشخص شود و در نهایت تعداد پارکینگ ها تعیین شود و زمانی که وضع موجود ملک با نقشه معماری ملک مغایرت داشته باشد.شهرداری به مالک دستور تهیه نقشه معماری منطبق …

توضیحات بیشتر »