خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ مسکونی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ مسکونی

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران با این هدف انجام می شود که پارکینگ های سالم و مزاحم مشخص شود و در نهایت تعداد پارکینگ ها تعیین شود و زمانی که وضع موجود ملک با نقشه معماری ملک مغایرت داشته باشد.شهرداری به مالک دستور تهیه نقشه معماری منطبق …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود در واقع در صورتی که وضع موجود ملک با نقشه معماری هم خوانی نداشته باشد در آن صورت زمانی که می بایست تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام شود مالک موظف به تهیه نقشه جانمایی پارکینگ …

توضیحات بیشتر »