خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری انجام می شود در واقع در صورتی که وضع موجود ملک با نقشه معماری هم خوانی نداشته باشد در آن صورت زمانی که می بایست تفکیک برای تعیین مساحت دقیق هر واحد انجام شود مالک موظف به تهیه نقشه جانمایی پارکینگ …

توضیحات بیشتر »