خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

بایگانی برچسب: انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به نحوی انجام می شود که در نتیجه حدود اربعه ملک با دقت بالایی بر روی زمین معلوم میشود و این متخصص برای انجام جانمایی ملک از تفسیر عکس هوایی استفاده خواهد کرد و تفسیر عکس هوایی را کارشناس با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک به این دلیل انجام می شود که حدود اربعه ملک بر روی زمین نا مشخص باشد و برای انجام پیاده سازی دقیق ملک بایستی مختصات یو تی ام چهار گوشه ملک معلوم باشد و سپس طبق آن جانمایی بر روی زمین انجام شود و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و با تهیه نقشه یو تی ام می توان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود . انجام جانمایی …

توضیحات بیشتر »