خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند

بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که برای اینکار باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای ملک تهیه شود تا برای ملک سندتک برگ صادر شود. انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام  را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد هدف از جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام اخذ سند تک برگ برای ملکی است که حدود و موقعیت نا مشخصی دارد جانمایی سند بر طبق اسناد ثبتی و قدیمی انجام …

توضیحات بیشتر »