خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند های قدیمی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند های قدیمی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که برای اینکار باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای ملک تهیه شود تا برای ملک سندتک برگ صادر شود. انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق انجام می شود تا در نتیجه آدرس ملک معلوم گردد در واقع این عملیات برای املاکی انجام می شود که تنها یک سند قدیمی از آن ها موجود میباشد و آدرس نامعلومی دارند و انجام جانمایی سندهای قدیمی تنها از عهده …

توضیحات بیشتر »