خانه / بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

بایگانی برچسب: انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی به این منظور می باشد که ملک هم دارای اطلاعات حقوقی و هم دارای اطلاعات فنی شود که برای اینکار باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی برای ملک تهیه شود تا برای ملک سندتک برگ صادر شود. انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی …

توضیحات بیشتر »